bajuneta


bajuneta
pike
* * *
• bayonet
• pike

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bajùnēt — (bajònēt) m (bajonéta, bajunéta ž) 〈G bajunéta〉 vojn. jednobridi, dvobridi ili trobridi bodež sa žljebovima, nosi se o lijevom boku ili nataknut na pušku za borbu prsa o prsa [nataknuti ∼; staviti ∼] ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bajunet — bajùnēt (bajònēt) m (bajonéta, bajunéta ž) <G bajunéta> DEFINICIJA vojn. jednobridi, dvobridi ili trobridi bodež sa žljebovima, nosi se o lijevom boku ili nataknut na pušku za borbu prsa o prsa [nataknuti bajunet; staviti bajunet]… …   Hrvatski jezični portal

  • metonìmija — ž knjiž. stilska figura koja omogućuje da se jedan pojam zamijeni drugim bliskim pojmom [četiri milijuna vojnika {{tag1=0}}® {{/tag1}}četiri milijuna bajuneta; popiti čašicu; okrenuti leđa] ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • metonimija — metonìmija ž DEFINICIJA knjiž. stilska figura koja omogućuje da se jedan pojam zamijeni drugim bliskim pojmom [četiri milijuna vojnika → četiri milijuna bajuneta; popiti čašicu; okrenuti leđa] ETIMOLOGIJA lat. metonymia ← grč. metōnymía ≃ met +… …   Hrvatski jezični portal